Photography by Michael Dürr

Dimensional , L'Officiel Magazine

“Dimensional”

for L’Officiel Magazine

Photography (c) Michael Dürr

feat.: Maja Holm

https://www.lofficiel.at/en/fashion/fashion-editorial-dimensional-by-michael-durr

 

MAJA HOLM L'Officel Magazine (c) Michael Dürr 16
MAJA HOLM L'Officel Magazine (c) Michael Dürr 20
MAJA HOLM L'Officel Magazine (c) Michael Dürr 8
MAJA HOLM L'Officel Magazine (c) Michael Dürr 1
MAJA HOLM L'Officel Magazine (c) Michael Dürr 5
MAJA HOLM L'Officel Magazine (c) Michael Dürr 17
MAJA HOLM L'Officel Magazine (c) Michael Dürr 3
MAJA HOLM L'Officel Magazine (c) Michael Dürr 15
MAJA HOLM L'Officel Magazine (c) Michael Dürr 14
MAJA HOLM L'Officel Magazine (c) Michael Dürr 13
MAJA HOLM L'Officel Magazine (c) Michael Dürr 11
MAJA HOLM L'Officel Magazine (c) Michael Dürr 19
MAJA HOLM L'Officel Magazine (c) Michael Dürr 12