Photography by Michael Dürr

Villa Savoye / Le Corbusier , Poissy , France

Villa Savoye / Le Corbusier ,

Poissy , France

Photography (c) Michael Dürr

VILLA SAVOYE by LE CORBUSIER (c) Michael Dürr -
VILLA SAVOYE by LE CORBUSIER (c) Michael Dürr - 11.55.49
VILLA SAVOYE by LE CORBUSIER (c) Michael Dürr - 11.54.01
VILLA SAVOYE by LE CORBUSIER (c) Michael Dürr - 11.55.02
VILLA SAVOYE by LE CORBUSIER (c) Michael Dürr -
VILLA SAVOYE by LE CORBUSIER (c) Michael Dürr - 11.53.28
VILLA SAVOYE by LE CORBUSIER (c) Michael Dürr - 11.54.27
VILLA SAVOYE by LE CORBUSIER (c) Michael Dürr - 11.55.22
VILLA SAVOYE by LE CORBUSIER (c) Michael Dürr - 11.56.08
VILLA SAVOYE by LE CORBUSIER (c) Michael Dürr - 11.57.01
VILLA SAVOYE by LE CORBUSIER (c) Michael Dürr - 11.57.26
VILLA SAVOYE by LE CORBUSIER (c) Michael Dürr - 11.58.28
VILLA SAVOYE by LE CORBUSIER (c) Michael Dürr - 11.57.44
VILLA SAVOYE by LE CORBUSIER (c) Michael Dürr - 11.59.38
VILLA SAVOYE by LE CORBUSIER (c) Michael Dürr - 12.00.10
VILLA SAVOYE by LE CORBUSIER (c) Michael Dürr - 11.59.12
VILLA SAVOYE by LE CORBUSIER (c) Michael Dürr - 12.00.31
VILLA SAVOYE by LE CORBUSIER (c) Michael Dürr - 12.01.08
VILLA SAVOYE by LE CORBUSIER (c) Michael Dürr - 11.58.46
VILLA SAVOYE by LE CORBUSIER (c) Michael Dürr - 11.56.37
VILLA SAVOYE by LE CORBUSIER (c) Michael Dürr - 12.01.45
VILLA SAVOYE by LE CORBUSIER (c) Michael Dürr - 11.58.03
VILLA SAVOYE by LE CORBUSIER (c) Michael Dürr - 12.00.50
VILLA SAVOYE by LE CORBUSIER (c) Michael Dürr - 12.02.02
VILLA SAVOYE by LE CORBUSIER (c) Michael Dürr - 12.02.45
VILLA SAVOYE by LE CORBUSIER (c) Michael Dürr - 12.01.23
VILLA SAVOYE by LE CORBUSIER (c) Michael Dürr - 12.02.28
VILLA SAVOYE by LE CORBUSIER (c) Michael Dürr - 12.03.23
VILLA SAVOYE by LE CORBUSIER (c) Michael Dürr - 12.03.50
VILLA SAVOYE by LE CORBUSIER (c) Michael Dürr - 12.04.13
VILLA SAVOYE by LE CORBUSIER (c) Michael Dürr - 12.03.02
VILLA SAVOYE by LE CORBUSIER (c) Michael Dürr - 12.04.27
VILLA SAVOYE by LE CORBUSIER (c) Michael Dürr -11.54.44
VILLA SAVOYE by LE CORBUSIER (c) Michael Dürr - 12.04.49
VILLA SAVOYE by LECORBUSIER (c) Michael Dürr